ІІІ Міжнародна конференція
"ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2024"
#OSICU2024

24-25.10.2024

Київ, Україна - Ганновер, Німеччина (онлайн)

#OSIU2024

OSIU2024 - це форум, призначений для презентації та обговорення робіт, пов'язаних з фундаментальними або конкретними аспектами відкритої науки та інновацій. На цьому форумі обговорюється широке коло питань - від формулювання та реалізації політики, інфраструктури й надання послуг для практичної реалізації відкритої науки та інновацій до створення й підтримки людського фактора для забезпечення їх довгострокового розвитку.

Шановні колеги!

Державна науково-технічна бібліотека України у співпраці з TIB - Лейбніцьким інформаційним центром науки та технологій університетської бібліотеки, за підтримки Міністерства освіти і науки України запрошують узяти участь у ІІІ Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2024». Захід відбудеться 24-25 жовтня 2024 року в режимі онлайн у межах Міжнародного тижня відкритого доступу 2024 (https://www.openaccessweek.org/theme/uk).

info-box-sm

Метою проведення ІІІ Міжнародної наукової конференції "Відкрита наука та інновації в Україні 2024" є обговорення практичних аспектів впровадження принципів відкритої науки та інновацій в Україні. Конференція спрямована на пошук шляхів вирішення нагальних проблем безперебійного доступу до науково-дослідницької інфраструктури, вільного доступу до результатів наукової діяльності, необхідності реформування системи оцінки наукових досліджень та пришвидшення інтеграції української науки до Європейського дослідницького простору, шляхом узгодження політик Європейського Союзу у сфері відкритої науки та форматів обміну даними. У результаті обговорень учасники зможуть обмінятися поглядами та отримати досвід щодо розвитку відкритої науки й інновацій в Україні. Захід є відкритим майданчиком для для обміну досвідом, ідеями та знаннями.

target

Цільова аудиторія

Ми раді запросити науковців, керівників та співробітників наукових установ, менеджерів та адміністраторів інституційних репозитаріїв, керівників і виконавців науково-дослідних робіт, фахівців науково-дослідних офісів ЗВО, спеціалістів у галузі ІТ-технологій, видавців наукових журналів, розробників науково-інформаційних платформ і систем, аспірантів і молодих учених, проєктних менеджерів, керівників бізнесу, співорганізаторів стартапів, членів бібліотечних асоціацій і науковців, що працюють над дослідженнями, пов'язаними зі штучним інтелектом.

Організатори/Партнери

Міністерство освіти і науки України
Веб-сайт
https://mon.gov.ua/ua
Державна науково-технічна бібліотека України
Веб-сайт
https://dntb.gov.ua/
TIB - Лейбніцький інформаційний центр науки і технологій та університетська бібліотека
Веб-сайт
https://www.tib.eu/en/

Панелі конференції

 • система національних інституційних репозитаріїв як інструмент підтримки принципів відкритої науки;
 • національні, регіональні та інституційні електронні науково-інформаційні системи;
 • консолідація та розвиток мережі відкритих дослідницьких інфраструктур в Україні та ЄС;
 • наука та інновації в період дії воєнного стану.
 • штучний інтелект у життєвому циклі наукових досліджень;
 • культура рецензування в українських фахових наукових виданнях;
 • маніпуляції науковим цитуванням: методи виявлення та шляхи боротьби;
 • політика відкликання наукових публікацій та наслідки для авторів;
 • відкрите рецензування наукових досліджень в Україні: правові та етичні аспекти;
 • принципи відкритої науки під час оцінювання наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності;
 • кількісні та якісні методи відповідальної оцінки наукових досліджень в галузях суспільних та гуманітарних наук.
 • індикатори та моніторинг відкритого доступу;
 • політики відкритого доступу на рівні установ, грантодавців та країн;
 • українські наукові видання, їх видавнича практика та моделі їх фінансування;
 • авторські права та рецензування контенту;
 • відкриті освітні наукові ресурси.
 • принципи FAIR для дослідницьких даних та дослідницької інформації;
 • практики управління даними дослідження (Research data management);
 • переваги впровадження постійних ідентифікаторів науковців та установ;
 • підвищення рівня обізнаності та формуванням компетентності з відкритої науки
 • розбудова екосистеми інновацій, підтримка та фінансування наукоємних стартапів, успішні історії українських стартапів.
 • співпраця між закладами вищої освіти, науковими установами та промисловістю, розвиток інноваційної інфраструктури, формування мережі менторів та експертів;
 • стратегії впровадження та просування інноваційних продуктів на ринку, розробка бізнес-моделей для інноваційних підприємств, створення сприятливих умов для успішної комерціалізації інновацій;
 • інновації як основа для економічного розвитку країни: інновації у сфері соціального підприємництва, технології для забезпечення сталого розвитку, інноваційні проекти для підвищення якості життя населення;
 • глобальні тенденції та міжнародна співпраця: участь України у світових інноваційних проектах та ініціативах, обмін досвідом з іншими країнами, співпраця з міжнародними організаціями;
 • програма COST – нові можливості для дослідників та інноваторів України;
 • механізми та інструменти підтримки в рамках Програми «Горизонт Європа» та Європейської інноваційної ради.

Вимоги до подання тез конференцій

Для відбору тез для збірника матеріалів конференції ми просимо подати неопубліковані тези, які узагальнюють ваш науковий внесок та підкреслюють його актуальність для конференції. Тези повинні мати таку структуру:

 1. Заголовок: УДК, назва, ПІБ авторів, вчене звання та науковий ступінь (у разі потреби), повна назва установи (закладу, організації), ідентифікатор ORCID, електронна пошта.
 2. Текст: шрифт - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.0, кегль – 12. Усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати після першоого вживання.
 3. Анотація: українською та англійською мовами до 300 слів кожна.
 4. Вступ: повинен висвітлювати необхідність і актуальність роботи.
 5. Матеріали і методи: перелік джерел та методів, що використовувалися в ході дослідження.
 6. Результати дослідження: особливості проведення наукового дослідження, отримані результати дослідження, деталі та рекомендації.
 7. Висновки: підсумки дослідження та практичне чи теоретичне значення роботи.
 8. Використана література: оформлена в стилі Vancouver.
 9. Обсяг: повинен складати не більше ніж 2 сторінки формату А4.

До списку мають бути включені лише ті автори, які зробили суттєвий внесок у представлену роботу. Діє обмеження в одне подання від одного автора. Усі подані матеріали рецензуватимуться членами Програмного комітету. Усі подані роботи перевіряються на плагіат з використанням програмного забезпечення Unichek. Авторів прийнятих тез буде опубліковано в збірнику матеріалів конференції (спеціальний випуск електронного науково-практичного журналу “Відкрита наука та інновації”).

Будь ласка, надішліть заявку на електронну пошту конференції conference@dntb.gov.ua

Вимоги до подачі статей до журнала “Відкрита наука та інновації”

Для відбору статей до електронного науково-практичного журналу “Відкрита наука та інновації” ми просимо подати неопубліковані статті з оригінальними дослідженнями, які мають вагомий науковий внесок. Детальні вимоги щодо подання статей до журналу доступні на сайті журналу.

Будь ласка, надішліть заявку на електронну пошту s.jerebchuk@dntb.gov.ua.

Ключові дати конференції

Реєстрація: до 20 жовтня 2024 року.

Крайній термін подання матеріалів: 15 вересня 2024 р.

Повідомлення про прийняття/відхилення: 30 вересня 2024 р.

Остаточне подання виправлених матеріалів для вебсайту конференції: 10 жовтня 2024 р.

Остаточне подання слайдів презентації для публікації: 10 жовтня2024 р.

Дата й формат конференції: 24 – 25 жовтня 2024 р., онлайн

Реєстрація

registration_2

Програмний комітет

Міністерство освіти і науки України

● Денис КУРБАТОВ, заступник Міністра освіти і науки України;

● Григорій МОЗОЛЕВИЧ, генеральний директор директорату розвитку науки Міністерства освіти і науки України;

● Оксана БРУЙ, заступниця генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, президентка бібліотечної асоціації;

● Олександр БЕРЕЗКО, доцент Національного університету «Львівська політехніка», президент-співзасновник громадської організації «Інститут відкритої науки та інновацій», співголова Національного осередку CoARA в Україні.

Державна науково-технічна бібліотека України

● Алла ЖАРІНОВА, в.о. директора Державної науково-технічної бібліотеки України.

Інформація для спонсорів

Спонсорство конференції - це можливість спілкуватись з нашою аудиторією, до складу якої входять вчені з усієї України. Ви можете обрати спонсорські пакети. Нижче ви знайдете інформацію про те, як стати спонсором OSICU2024. Якщо вам потрібні додаткові дані про спонсорські пакети або ви маєте будь-які інші питання, пов'язані зі спонсорством, будь ласка, зв'яжіться з організаторами конференції, написавши електронного листа на адресу s.jerebchuk@dntb.gov.ua

Золотий спонсорський пакет- 1500 євро

Переваги:

● Висока видимість у списку спонсорів на веб-сайті конференції

● Промоція спонсорів у соціальних мережах (Facebook, Twitter, Mastodon тощо)

● Логотип та біографія компанії/організації виділені на веб-сайті

● Привітальне слово на відкритті конференції та логотип спонсора відображений у програмі конференції OSICU2023 та матеріалах події

● Включення в якості підтримки конференції в усі вихідні прес-релізі

● Воркшоп спонсора 40 хвилин

Срібний спонсорський пакет - 1000 євро

Переваги:

● Висока видимість у списку спонсорів на веб-сайті конференції

● Промоція спонсорів у соціальних мережах (Facebook, Twitter, Mastodon тощо)

● Логотип та біографія вашої компанії/організації виділені на веб-сайті

● Логотип спонсора відображений у програмі конференції OSICU2023

● Презентація в блоку спонсорів 10 хвилин

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНIЧНА БIБЛIОТЕКА УКРАЇНИ

IBAN Code

UA683052990000025200015000361

Назва банку/Name of the bank

JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address

UA 03150 м Київ вул. Антоновича б.180

————————————————————————–

Банки кореспонденти/Correspondent banks:

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

001-1-000080

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

CHASUS33

Банк-кореспондент/Correspondent bank

JP Morgan Chase Bank, New York, USA

————————————————————————–

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

890-0085-754

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

IRVT US 3N

Банк-кореспондент/Correspondent bank

The Bank of New York Mellon, New York, USA

————————————————————————–

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНIЧНА БIБЛIОТЕКА УКРАЇНИ

IBAN Code

UA183052990000025206025000496

Назва банку/Name of the bank

JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address

UA 03150 м Київ вул Антоновича.180

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

COBADEFF

Банк-кореспондент/Correspondent bank

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

————————————————————————–

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

6231605145

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

CHASDEFX

Банк-кореспондент/Correspondent bank

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

*Усі матеріали, підготовлені спонсорами, будуть розповсюджуватися серед зареєстрованих учасників.

У вас є якісь ідеї щодо спонсорства нашої події? Будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною поштою: s.jerebchuk@dntb.gov.ua

Контакти

Адреса

03150, Київ-150 вул. Антоновича, 180 (ст. м. Либідська, “Тарілка”)

Електронна пошта

dntb@dntb.gov.ua

call-4

У вас є питання щодо конференції?